Grundutbildning psykodrama

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet Hösten 2017 startar vi en ny grundutbildning. Alla med intresse för psykodrama är välkomna. Psykodrama används för personlig utveckling, i handledning och i terapeutiskt syfte. Men också för att utveckla… Läs mer