Grundutbildning psykodrama

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet

Hösten 2017 startar vi en ny grundutbildning. Alla med intresse för psykodrama är välkomna.

Psykodrama används för personlig utveckling, i handledning och i terapeutiskt syfte. Men också för att utveckla sina färdigheter som skådespelare och teaterregissör samt i coaching. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag. När man som deltagare deltar i egna och andras dramer utvecklar man nya sidor hos sig själv. Man ökar sin ”rollrepertoar” och sin förmåga att hantera gamla och nya situationer.

Läs mer