Forumspel

Boal2– träna strategier för framtiden.

Jag har arbetat med forumspel i över 20 år. Det är ett utmärkt redskap när jag arbetat i skolklasser och med personalutveckling,  kurser om ledarrollen, fackligt arbete, att söka jobb, att hålla vägledarsamtal och så vidare.
Via spelen lyfts verkligheten in i rummet och det blir det möjligt att utbyta tankar,idéer och känslor, och att lägga upp strategier för framtiden.

Jag anordnar utbildningar för:

  • unga och vuxna som arbetar med förändringsarbete: skolklasser, lärare, kuratorer
  • och fackliga företrädare
  • personalgrupper som vill utveckla sin yrkesroll
  • yrkeskategorier som behöver stöd och inspiration av andra i samma bransch

Comments are closed