Vad är forumspel

Boal2Forumspel handlar om att ta huvudrollen i sitt liv istället för att vara passiv åskådare. Målsättningen är att frigöra deltagarnas kreativitet och spontanitet, ta ansvar för sina handlingar och se nya möjligheter i låsta situationer.

Så här går det till

I ett forumspel spelar skådespelarna upp ett dilemma som är aktuellt för publiken. Spelet är kort 5-10 minuter och visar problemet i en lätt identifierbar situation. Den i spelet som brottas med problemet ("den förtryckte") misslyckas i sina strävanden och spelet slutar i en olöst konflikt. Efter det inledande spelet tar skådespelarna hjälp av publiken för att lösa problemet. Publikenfår ta ställning till Hur den förtryckte, eller någon som stod bredvid utan att ingripa, kunde ha handlat för att hantera situationen på ett bättre sätt?

Forumspel utvecklades av den Brasilianske teatermannen Augusto Boal. Han använde metoden i den politiska kampen, som ett sätt att färbereda sig för kommande verkliga situationer. När han flyttade till Paris 1976, spreds hans metoder till Europa och Sverige.

Comments are closed