Grundutbildning psykodrama

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet

Hösten 2017 startar vi en ny grundutbildning. Alla med intresse för psykodrama är välkomna.

Psykodrama används för personlig utveckling, i handledning och i terapeutiskt syfte. Men också för att utveckla sina färdigheter som skådespelare och teaterregissör samt i coaching. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag. När man som deltagare deltar i egna och andras dramer utvecklar man nya sidor hos sig själv. Man ökar sin ”rollrepertoar” och sin förmåga att hantera gamla och nya situationer.

Läs mer

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed