Psykodrama

Moreno2Psykodrama är ett sätt att utforska ”sanningen” genom dramatiska metoder, bearbeta upplevda situationer och träna inför framtiden. Psykodramascenen erbjuder ett ”laboratorium” där vi har möjlighet att fritt prova olika situationer utan att det får de konsekvenser det skulle ha fått om vi gjort samma sak i vardagen.

Psykodrama utformades av läkaren och teatermannen J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Moreno inspirerades av barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Men psykodrama är mer än ett knippe metoder. Det är ett förhållningssätt och en filosofi där kreativitet spontanitet och mötet mellan människor står i centrum. Moreno definierade spontanitet som vår förmåga att hantera en ny situation på ett adekvat sätt och en gammal situation på ett nytt sätt.

Spontanitet

Alla tekniker i psykodrama bygger på en filosofi som menar att alla människor i grunden är kreativa/skapande varelser som har ett behov av att agera och skapa sin omvärld i samklang med andra människor och varelser i vår omgivning. Vi är alla uppbyggda av roller som har sin motsvarighet, eller bör ha sin motsvarighet, i vår omvärld. När rollerna har stelnat och blivit vad Moreno Kallar Kulturkonserver klarar vi inte längre att möta förändrade eller nya krav från omgivningen. Idén med psykodrama är alltså att träna upp spontanitet och kreativitet, utvidga rollrepertoaren, samt att träna upp förmågan att sätta sig in i hur andra människor tänker och känner.

Rollbyte

Centralt i psykodrama är rollbytet. Rollbytet innebär att man ser på sig själv med den andres ögon. Detta skapar medkänsla och insikt och ger nya perspektiv på tillvaron.
Vill du utforska dig själv och dina relationer, förstå hinder och utveckla dina möjligheter i olika livssituationer så är psykodrama en användbar metod.

Läs mer om psykodrama på:

www.svenskamorenoinstitutet.se
www.psykodrama.nu
www.psykodrama.se

 

Comments are closed